Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Organisation

Riksrevisionen styrs av tre riksrevisorer som utses av riksdagen, och som var och en självständigt fattar beslut om granskningar inom ders respektive ansvarsområde. Stefan lundgren är riksrevisor med administrativt ansvar, vilket innebär att han ensam ansvarar för frågor som rör Riksrevisionens organisation och för administrativa funktioner.

Under sig har riksrevisorerna sju avdelningar, varav tre ansvarar för Riksrevisionens kärnverksamhet: avdelningen för effektivitetsrevision, avdelningen för årlig revision och internationella avdelningen. De övriga fyra är avdelningen för verksamhetsstöd , HR-avdelningen, kommunikationsavdelningen och rättsavdelningen.

Riksrevisionens organisation juli 2019

Organisationsskiss för Riksrevisionen.

Riksdagens råd för Riksrevisionen

För varje mandatperiod väljer riksdagen ett råd för Riksrevisionen. Rådet består av en ledamot och en suppleant från varje partigrupp i riksdagen.

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Vetenskapliga rådet

Riksrevisionens vetenskapliga råd är ett rådgivande organ till riksrevisorerna, främst när det gäller strategiska och metodologiska frågeställningar.

Riksrevisionens vetenskapliga råd

Antal anställda och kontor

Riksrevisionen har omkring 340 anställda. Vi har kontor i Stockholm, Jönköping och Uppsala.

Uppdaterad: 04 juli 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?