Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Försvar och samhällets krisberedskap

Försvar och samhällets krisberedskap (utgiftsområde 6 i statens budget) omfattar de myndigheter som ansvarar för försvars- och säkerhetsfrågor, till exempel Försvarsmakten. Även ansvarsområden inom krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet omfattas. Hit hör myndigheter som till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Strålsäkerhetsmyndigheten och Elsäkerhetsverket. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Försvar och samhällets krisberedskap.

2024

Granskningsrapporter

2023

Granskningsrapporter

2022

Granskningsrapporter

2021

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2020

Revisionsrapporter

2019

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2018

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2017

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2015

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2014

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2013

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2012

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2011

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2010

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2009

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2008

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2007

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2005

Revisionsrapporter

2004

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2003

Revisionsrapporter