Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Säkerheten i statens betalningar (RiR 2010:13)

Riksrevisionen rapporterade 2007 att det fanns sårbarheter och risker i den statliga betalningsprocessen. En fördjupad granskning visar att problemen finns kvar och att regeringen och myndigheterna inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med dessa.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat säkerheten i statens betalningar.

Riksrevisionen rapporterade 2007 att det fanns sårbarheter och risker i den statliga betalningsprocessen. Granskningen visar att dessa problem kvarstår och att inga avgörande åtgärder har vidtagits av vare sig regeringen eller ansvariga myndigheter för att förbättra säkerheten i de statliga betalningarna.

Iakttagna brister rör bland annat oklarheter kring fördelningen av ansvar för säkerheten i statens betalningar och avsaknaden av samlade riskanalyser. Det finns också brister i den interna kontrollen och säkerheten inom myndigheternas betalningsprocesser.

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen och ansvariga myndigheter skyndsamt vidtar nödvändiga åtgärder.

Sammanfattning på engelska

Security of central-government payments

Uppdaterad: 04 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?