Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (utgiftsområde 13 i statens budget) omfattar insatser för att säkerställa allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället oavsett etnisk och kulturell bakgrund, till exempel frågor som rör vissa nyanlända invandrares etableringsersättning. Här ingår också kommunersättningar vid flyktingmottagande. Området omfattar även åtgärder mot diskriminering och rasim. Budgetram för 2018 är cirka 26 miljarder kronor.