Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning (RiR 2011:16)

Det tar lång tid för akademiker med utländsk utbildning att komma in på den svenska arbetsmarknaden och informationen om vägen dit behöver spridas bättre. Regeringen bör öka samordningen av de statliga insatserna för att effektivisera systemet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat statliga insatser inom utbildningsområdet som syftar till att tillvarata kompetensen hos akademiker med utländsk utbildning. Utgångspunkten för granskningen har varit att undersöka om insatserna är ändamålsenliga och effektiva i syfte att möjliggöra att akademiker med utländsk utbildning kan etablera sig på arbetsmarknaden i ett yrke som motsvarar utbildningsnivån. I granskningen framkommer att det nuvarande systemet kan göras mer ändamålsenligt och effektivt. Det finns behov av tidigare och tydligare information. Det tar generellt lång tid att få utländska högskoleutbildningar bedömda som grund för utlåtanden, lärarbehörighetsbevis respektive legitimation.

Regeringen har inte säkerställt att de medel som anslås till kompletterande högskoleutbildningar motsvarar efterfrågan hos akademiker med utländsk utbildning. Granskningen visar även att det finns samhällsekonomiska vinster att göra av att korta handläggningstiderna.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att samordna myndigheternas insatser och följa upp länsstyrelsernas ansvar att samordna den målgruppsanpassade undervisningen i svenska i länets kommuner. Vidare bör berörda myndigheter samordna sin information så att den tydligt och tidigt når akademiker med utländsk utbildning.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?