Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Internationellt bistånd

Internationellt bistånd (utgiftsområde 7 i statens budget) omfattar hjälpinsatser som bidrar till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor och möjligheter till demokratiskt inflytande. Insatserna består av biståndsverksamhet, förvaltningsanslagen för Sida, Nordiska Afrikainstitutet och Folke Bernadotteakademin, anslag för internationellt utvecklingssamarbete och utvärdering av internationellt bistånd. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Internationellt bistånd .

2024

Granskningsrapporter

2022

Granskningsrapporter

2021

Granskningsrapporter

2020

Granskningsrapporter

2019

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2018

Revisionsrapporter

2017

Granskningsrapporter

2016

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2015

Revisionsrapporter

2014

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2013

Revisionsrapporter

2012

Revisionsrapporter

2011

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2010

Revisionsrapporter

2009

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2008

Revisionsrapporter

2007

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2006

Revisionsrapporter

2005

Revisionsrapporter

2004

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter