Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statliga myndigheters tjänsteexport (RiR 2011:24)

Styrningen av den svenska tjänsteexporten är otydlig. Bristerna i målformulering, uppföljning och insyn leder till att det inte finns någon korrekt bild av omfattningen av den totala tjänsteexporten. Dessutom får det ineffektiva resursutnyttjandet konsekvensen att riksdagens intention med tjänsteexportverksamheten inte uppnås.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat statliga myndigheters tjänsteexport. Enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) definition är tjänsteexport prestationer utförda inom eller utom landet för utländsk mottagare. Enligt ESV uppgick myndigheters tjänsteexport under 2009 till cirka 700 miljoner kronor. Granskningen omfattar 28 myndigheter.

Riksrevisionen konstaterar att styrningen av tjänsteexporten är otydlig. Riksdagen uppmuntrar tjänsteexport, men tydliga mål med verksamheten saknas. I många fall görs ingen uppföljning av tjänsteexporten och resultatet av verksamheten är därmed oklart. Tjänsteexportens omfattning är dessutom okänd på grund av ofullständig återrapportering. Det är därför inte möjligt för regeringen och riksdagen att få en korrekt bild av myndigheternas tjänsteexportverksamhet.

Bristfällig styrning av tjänsteexporten har lett till att myndigheter kan göra lite som de själva vill. Det gäller exempelvis prissättningen av tjänsteexporten, vilket kan leda till ineffektivt resursutnyttjande. Riksdagen har uttryckt att tjänsteexporten ska bedrivas till full kostnadstäckning, vara begränsad till myndigheters unika kompetens samt inte konkurrera med inhemska privata aktörer. Med nuvarande styrning är efterlevnaden av detta dock omöjlig att säkerställa.

Sammanfattning på engelska

Government Agencies’ export of services

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?