Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Hälsovård, sjukvård och social omsorg (utgiftsområde 9 i statens budget) omfattar de statliga insatserna inom hälso- och sjukvård, folkhälsoarbete, smittskydd samt särskilda vård- och omsorgsinsatser till äldre och till personer med funktionshinder. Här ingår även frågor som rör socialtjänst, barnrätt och forskning inom området. Utgiftsområdet omfattar även generella och riktade statsbidrag till landstingen. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

2024

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2023

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2022

Granskningsrapporter

2021

Granskningsrapporter

2020

Granskningsrapporter

2019

Granskningsrapporter

2018

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2017

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

2015

Granskningsrapporter

2014

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2013

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2012

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2011

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2010

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2009

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2008

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2007

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2005

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2004

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2003

Revisionsrapporter