Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Beslut om sjukpenning – har Försäkringskassan tillräckliga underlag? (RiR 2009:7)

Försäkringskassan beslutar ofta om sjukpenning på otillräckliga underlag och insatser genomförs dessutom sent. Resultatet är en handläggning som fungerar ineffektivt och riskerar drabba de försäkrade negativt.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om Försäkringskassan har tillgång till underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning och funnit att sådana ofta saknas. Detta ger sämre förutsättningar för korrekta och rättssäkra sjukpenningbeslut.

Granskningen visar också att insatser som genererar beslutsunderlag, exempelvis SASSAM-kartläggningar och avstämningsmöten, dröjer påfallande länge. Riksrevisionen anser att det är viktigt att sådana insatser genomförs tidigt i sjukskrivningen eftersom de underlättar återgång i arbete.

I granskningen har även framkommit vissa skillnader i beslut, beslutsunderlag och handläggningstid mellan olika grupper. Riksrevisionen kan inte avgöra om skillnaderna beror på avsteg från kravet på likabehandling, men anser att Försäkringskassan systematiskt bör analysera om det förekommer obefogade skillnader som beror på exempelvis kön, ålder eller inkomst.

Ett förslag är att de behandlande läkarnas medicinska underlag bör innehålla en beskrivning av individens arbetsförmåga. Idag efterfrågas inte detta i den blankett som läkarna ska fylla i.

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?