Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kommunikationer, infrastruktur, IT

Kommunikationer, infrastruktur, IT (utgiftsområde 22 i statens budget) omfattar planering, produktion och underhåll av vägar, järnvägar och anläggningar för sjöfart och luftfart. Här ingår även trafikavtal, driftsbidrag till icke statliga flygplatser. Inom IT-området omfattas även elektroniska samhällstjänster, elektronisk kommunikation, post och grundläggande betaltjänster. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Kommunikationer, infrastruktur och IT.

2023

Granskningsrapporter

2022

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2021

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2020

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2019

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2018

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2017

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2015

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2014

Granskningsrapporter

2013

Granskningsrapporter

2012

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2011

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2010

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2009

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2008

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2007

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2005

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2004

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter