Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Länsplanerna för regional infrastruktur – vad har styrt prioriteringarna (RiR 2004:1)

Länen har i viktiga avseenden inte följt de direktiv som riksdag och regering slagit fast om hur prioriteringar av infrastruktursatsningar ska göras. Det visar en granskning som Riksrevisionen nu avslutat. Regeringen bör därför ställa tydligare krav på länens redovisningar.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksdagens beslut om de transportpolitiska målen är utgångspunkten för den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Sverige. Vid prioriteringar av åtgärder ska samhällsekonomiskt lönsamhet vara vägledande, där hänsyn också ska tas till de transportpolitiska målen. I granskningen redovisas länens arbete med länsplanerna för perioden 2004-2015.

Syftet har varit att bedöma om statsmakternas direktiv för planeringen har följts och att identifiera förklaringar till eventuella avvikelser. Granskningen visar att länsplanerna är ambitiösa och i allt väsentligt väl förankrade inom länen. Samtidigt har länen i vissa viktiga avseenden inte följt planeringsdirektiven. Generellt sett har samhällsekonomisk lönsamhet haft begränsad betydelse för gjorda prioriteringar. Vidare har länen bedömt regionala utvecklingseffekter utifrån oklara analyser. Riksrevisionen lämnar rekommendationer som syftar till förbättrade länsplaner och underlag inför kommande planeringsprocesser.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?