Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kultur, medier, trossamfund och fritid (utgiftsområde 17 i statens budget) omfattar teater, film, dans och musik, litteratur, läsande och språk, bildkonst, arkitektur, form och design, kulturmiljö, museer och utställningar samt arkivfrågor. I området ingår även medier, trossamfund, ungdomspolitik, folkbildning och tillsyn över spelmarknaden. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Kultur, medier, trossamfund och fritid.

2024

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2023

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2022

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2021

Revisionsrapporter

2020

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2019

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2018

Revisionsrapporter

2017

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2015

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2014

Revisionsrapporter

2013

Revisionsrapporter

2012

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2011

Revisionsrapporter

2010

Revisionsrapporter

2009

Revisionsrapporter

2008

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2007

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2005

Revisionsrapporter

2004

Revisionsrapporter

2003

Revisionsrapporter

2002

Revisionsrapporter