Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kultur, medier, trossamfund och fritid (utgiftsområde 17 i statens budget) omfattar teater, film, dans och musik, litteratur, läsande och språk, bildkonst, arkitektur, form och design, kulturmiljö, museer och utställningar samt arkivfrågor. I området ingår även medier, trossamfund, ungdomspolitik, folkbildning och tillsyn över spelmarknaden. Budgetram för 2018 är cirka 16 miljarder kronor.

2018

Revisionsrapporter

2017

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2015

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2013

Revisionsrapporter

2012

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2011

Revisionsrapporter

2010

Revisionsrapporter

2009

Revisionsrapporter

2008

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2007

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

2003

Revisionsrapporter