Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Begravningsverksamheten – förenlig med religionsfrihet och demokratisk styrning? (RiR 2006:7)

Riksrevisionen har granskat de inslag av statlig kontroll och tillsyn av begravningsverksamheten som kom till år 2000 när Svenska kyrkan skildes från staten. Granskningen visar att arrangemangen – som skulle säkerställa att religionsfriheten inte kränks och att icke medlemmar har inflytande över en verksamhet som alla finansierar genom begravningsavgiften – har stora brister och inte fungerar som avsett.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Begravningsverksamheten finansieras av alla folkbokförda personer genom en begravningsavgift. År 2000 ändrades relationen mellan staten och Svenska kyrkan, men ansvaret för begravningsverksamheten förändrades inte. Kyrkans församlingar och samfälligheter behöll ställningen som huvudmän.

Riksdagen ansåg att kyrkans fortsatta huvudmannaskap kunde stå i konflikt med två viktiga principer – religionsfriheten samt kravet att alla avgiftsskyldiga ska ha inflytande och kontroll över verksamheten. För att göra huvudmannaskapet förenligt med de två principerna beslutade riksdagen om särskilda ombud, tillsyn via länsstyrelserna och viss kontroll av avgiften.

Riksrevisionen har granskat om dessa inslag i begravningsverksamheten fungerar som avsett. Granskningen visar att de i väsentliga avseenden inte gör det. Följden är att personer som står utanför Svenska kyrkan knappast kan antas ha anledning att känna förtroende för att deras intressen tas till vara.

Riksrevisionen lämnar rekommendation till regeringen och länsstyrelserna om hur riksdagens beslut kan fås att fungera bättre.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?