Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Vad roligt att du är intresserad av praktik hos oss!

Vi tar emot praktikanter varje år och uppskattar verkligen det ni ger oss – färsk kunskap och nya perspektiv. Det skapar värde hos oss. Från vår sida vill vi att du får erfarenhet och kunskap som du har nytta av när du ska ut i arbetslivet. Ansök senast 29 februari.

Kvinnlig medarbetare i Riksrevisionens lokaler.

Vad innebär det att praktisera hos oss?

Hos oss är du i en kunskapsmiljö, med engagerade och kompetenta kollegor. Du får arbeta som en bland andra i våra team med relevanta och riktiga arbetsuppgifter. Vi rustar dig med introduktion, utbildning och handledning.

Vårt kontor ligger på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm. Vi som jobbar här kan utföra en del av arbetet på distans. Som praktikant är du dock hela tiden på kontoret – vi vill att du ska vara en del av vår gemenskap.

Vi erbjuder praktik inom tre områden

Vi kan garantera att du kommer att lära dig massor om statens verksamhet, för vi arbetar med frågor inom alla samhällsområden.

Årlig revision

Redovisar myndigheterna sin verksamhet och sina finanser rätt?

Det måste vara ordning i statens finanser. Därför granskar vi varje år att myndigheterna beskriver sin verksamhet på rätt sätt i sina årsredovisningar. Vi kallar det årlig revision och den kan jämföras med den privata sektorns finansiella revision.

Statens budget omfattar mer än 1 300 miljarder kronor i år. Pengarna används av våra myndigheter, och hur de används är något som måste beskrivas på rätt sätt i deras årsredovisningar.

Vi granskar varje år cirka 220 myndigheters årsredovisningar. De cirka 100 revisorerna på Riksrevisionens avdelning för årlig revision har som uppgift att bedöma om årsredovisningarna är upprättade i enlighet med gällande föreskrifter, om de ger en rättvisande bild och om pengarna använts i enlighet med gällande villkor och föreskrifter. För att klara det är redovisningen i fokus, men det stora arbetet är att granska flöden av pengar, processer, it-system och annat som påverkar innehållet i den.

Effektivitetsrevision

Är statens verksamhet effektiv?

Effektivitetsrevisionen granskar om statens verksamhet fungerar effektivt i relation till vad riksdagen bestämt.

Genom det vi kallar effektivitetsrevision tar vi fram kunskap om hur statens verksamhet fungerar i relation till vad riksdagen bestämt. På Riksrevisionens avdelning för effektivitetsrevision finns cirka 100 medarbetare som arbetar med detta i olika projekt.

Varje effektivitetsgranskning publiceras i en rapport där vi presenterar våra iakttagelser och lämnar rekommendationer till de granskade myndigheterna. Granskningen ska bidra till en utveckling som gör att staten, för allmänhetens bästa, får ett effektivt utbyte av sina insatser. Resultaten lämnar vi till riksdagen.

Internationell verksamhet

Global utveckling av vår profession

Riksrevisionen representerar Sverige i internationella sammanhang inom vårt område. Vi har också riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder.

Vi representerar Sverige i internationella sammanhang, när det handlar om statlig revision. Vi deltar i samarbetsorganisationer för myndigheter med samma uppdrag som Riksrevisionen, på global, europeisk och EU-nivå. Där handlar det om samarbete i gemensamma frågor, som till exempel utveckling av revisionsstandarder.

Vi har också riksdagens uppdrag att stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder. Det är en del av det svenska biståndet. Vi samarbetar bland annat med kollegor i Afrika och på Balkan.

Vill du praktisera vid den internationella avdelningen är det bra om du har internationell inriktning på din utbildning eller erfarenhet av internationella sammanhang och att du är bra på engelska.

Är vi rätt för varandra?

Vår praktik vänder sig till dig som studerar vid universitet eller högskola och har praktik som en del av studierna.

Många olika professioner har en plats hos oss. Här finns personer med olika utbildningsbakgrund som exempelvis ekonomer, statsvetare, jurister, statistiker och samhällsvetare.

Det viktigaste är dock att du går en utbildning som på något sätt är relevant, att du har ett stort intresse för statens verksamhet och att du känner dig motiverad att delta i vårt viktiga arbete.

När vi fått din ansökan tittar vi på din utbildning, studieresultat, tidigare erfarenhet och personliga egenskaper. Om vi verkar rätt för varandra bjuder vi in dig till en intervju så att vi får en bra bild av varandra.

Träffa några av våra praktikanter

Axel

Praktiserar på avdelningen för effektivitetsrevision, våren 2024. Pluggar sitt första år på masterprogrammet i nationalekonomi vid Linköpings universitet.

Elsa

Praktiserar på internationella avdelningen, våren 2024. Läser sista terminen på Politices masterprogrammet i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Erik

Praktiserade på avdelningen för årlig revision, hösten 2022. Tidigare mastersstudent vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Riksrevisionen på två minuter

Uppdaterad: 15 februari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?