Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype
Karta över sydostasien.

ASEANSAI

Den regionala organisationen ASEANSAI, Asean Supreme Audit Institutions, grundades 2011 och består av tio statliga revisionsorgan från Brunei Darussalam, Kambodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam.

Samarbetet inom ASEANSAI syftar till att bidra till god förvaltning i regionen genom att medlemsländerna utbyter erfarenheter och kunskap samt genom att diskutera viktiga gemensamma problemställningar om offentlig revision.

2015 påbörjade Riksrevisionen och det statliga tyska utvecklingsorganet GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zuzammenarbeit) ett gemensamt arbete för att erbjuda expertkunskap till ASEANSAIs medlemmar genom seminarier och workshops om implementeringen av internationella standarder för finansiell revision.

Från och med hösten 2017 finns ett samarbetsavtal direkt mellan Riksrevisionen och ASEANSAI. Samarbetet omfattar alla områden enligt ASEANSAI:s strategiska plan som syftar till att stärka kapaciteten för medlemsländernas revisionsorgan vad gäller bland annat revision enligt internationella standarder. Stödet sker främst mellan medlemmarna från starkare länder till svagare och Riksrevisionens roll är främst att bidra med erfarenheter som kollegial partner.

Uppdaterad: 07 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?