Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Video

Här finns samtliga videopresentationer och annan rörlig media som Riksrevisionen producerat och publicerat på webbplatsen. I första hand gör vi videopresentationer i samband med rapportering av genomförda granskningar.

2023

Ann-Christin Johnreden i intervjusituation, till höger ligger en play-ikon på mörkgrå platta.

Det nationella smittskyddet – inte anpassat för en storskalig smittspridning (RiR 2023:9)

Presentation av granskningen, video. Projektledaren Linda Jönsson på bilden.

Att släcka bränder – Polismyndighetens arbete med särskilda händelser riktade mot grov brottslighet (RiR 2023:5)

Videopresentation, projektledare Olof Widmark.

Lex Maria och lex Sarah – statens arbete mot vårdskador och missförhållanden inom vård och omsorg av äldre (RiR 2023:4)

Intervjusituation med Per Dackenberg som är projektledare för granskningen. Till höger ligger en play-ikon på en mörkgrå bakgrund.

Polisens hantering av mängdbrott – en verksamhet vars förmåga behöver förstärkas (RiR 2023:2)

Intervjudsituation med Dorian Francis, till höger ligger en play-ikon på grå bakgrund.

Etablering av myndigheter utanför Stockholm – små regionala bidrag utan äventyrad effektivitet på lång sikt (RiR 2023:1)

2022

Maria Bohm, porträtt med en play-ikon till höger på bilden.

Statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön (RiR 2022:29)

Sherzod Yarmukhamedov, porträtt. Till höger ligger en play-ikon på en grå bagkgrund.

Kvalitetsavgifter och regressrätt – statens insatser för att motverka tågförseningar (RiR 2022:27)

Johanna Köhlmark i intervjusituation, till höger ligger en playikon på svartgrå bakgrund.

Trakasserier, hot och våld – förebyggande insatser och hantering vid statliga myndigheter (RiR 2022:26)

Ann-Mari Skorpen i intervjusituation. Till höger ligger en play-ikon på gråsvart bakgrund.

Statsbidraget till studieförbunden – kontroll och uppföljning (RiR 2022:20)

Uppdaterad: 25 maj 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?