Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Video

Här finns samtliga videopresentationer och annan rörlig media som Riksrevisionen producerat och publicerat på webbplatsen. I första hand gör vi videopresentationer i samband med rapportering av genomförda granskningar.

2023

Johannes Österström i intervjusituation, till höger ligger en play-ikon på mörkgrå platta.

Statens åtgärder för utveckling av elsystemet – reaktiva och bristfälligt underbyggda (RiR 2023:15)

Kristina Lovén Seldén i intervjusituation. Till höger ligger en mörkgrå platta med en play-ikon på.

Samhalls samhällsuppdrag – styrning och organisation i behov av förändring (RiR 2023:14)

Peter Jörgensen i intervjusituation. Till höger ligger en mörkgrå platta med en play-ikon på.

Reduktionsplikten – risker för genomförande och effektivitet (RiR 2023:13)

Anna Brink i intervjusituation. Till höger ligger en mörkgrå platta med en play-ikon på.

Förändrade inkomstskatteregler 2011–2023 – bristfällig redovisning till riksdagen (RiR 2023:10)

Ann-Christin Johnreden i intervjusituation. Till höger ligger en mörkgrå platta med en play-ikon på.

Det nationella smittskyddet – inte anpassat för en storskalig smittspridning (RiR 2023:9)

Linda Jönsson i intervjusituation. Till höger ligger en mörkgrå platta med en play-ikon på.

Att släcka bränder – Polismyndighetens arbete med särskilda händelser riktade mot grov brottslighet (RiR 2023:5)

Olof Widmark i intervjusituation. Till höger ligger en mörkgrå platta med en play-ikon på.

Lex Maria och lex Sarah – statens arbete mot vårdskador och missförhållanden inom vård och omsorg av äldre (RiR 2023:4)

Per Dackenberg i intervjusituation. Till höger ligger en mörkgrå platta med en play-ikon på.

Polisens hantering av mängdbrott – en verksamhet vars förmåga behöver förstärkas (RiR 2023:2)

Dorian Francis i intervjusituation. Till höger ligger en mörkgrå platta med en play-ikon på.

Etablering av myndigheter utanför Stockholm – små regionala bidrag utan äventyrad effektivitet på lång sikt (RiR 2023:1)

2022

Maria Bohm i intervjusituation. Till höger ligger en mörkgrå platta med en play-ikon på.

Statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön (RiR 2022:29)

Sherzod  i intervjusituation. Till höger ligger en mörkgrå platta med en play-ikon på.

Kvalitetsavgifter och regressrätt – statens insatser för att motverka tågförseningar (RiR 2022:27)

Johanna Köhlmark i intervjusituation. Till höger ligger en mörkgrå platta med en play-ikon på.

Trakasserier, hot och våld – förebyggande insatser och hantering vid statliga myndigheter (RiR 2022:26)

Ann-Mari Skorpen i intervjusituation. Till höger ligger en mörkgrå platta med en play-ikon på.

Statsbidraget till studieförbunden – kontroll och uppföljning (RiR 2022:20)

Uppdaterad: 28 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?