Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Ekonomisk trygghet vid ålderdom (utgiftsområde 11 i statens budget) omfattar olika ersättningar vid ålderdom och vid dödsfall. Här ingår garantipension till ålderspension, efterlevandepensioner till vuxna, bostadstillägg till pensionärer, äldreförsörjningsstöd samt Pensionsmyndigheten. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Ekonomisk trygghet vid ålderdom.

2024

Granskningsrapporter

2022

Granskningsrapporter

2021

Granskningsrapporter

2020

Granskningsrapporter

2019

Granskningsrapporter

2018

Granskningsrapporter

2017

Granskningsrapporter

2016

Granskningsrapporter

2015

Revisionsrapporter

2014

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2013

Granskningsrapporter

2012

Granskningsrapporter

2011

Revisionsrapporter

2008

Granskningsrapporter