Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Ekonomisk trygghet vid ålderdom (utgiftsområde 11 i statens budget) omfattar olika ersättningar vid ålderdom och vid dödsfall. Här ingår garantipension till ålderspension, efterlevandepensioner till vuxna, bostadstillägg till pensionärer, äldreförsörjningsstöd samt Pensionsmyndigheten. Budgetram för 2018 är cirka 35 miljarder kronor.