Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetssökande över 55 år – regeringens och Arbetsförmedlingens styrning och prioriteringar (RiR 2021:6)

Äldre arbetssökande löper större risk än unga att fastna i arbetslöshet. Detta avspeglas dock varken i regeringens styrning av Arbetsförmedlingen eller i Arbetsförmedlingens prioriteringar, visar Riksrevisionens senaste granskning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Många arbetssökande över 55 år fastnar i långa perioder av arbetslöshet. Riksrevisionen har därför granskat om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning möjliggör ett effektivt arbete för att äldre arbetssökande ska återgå i arbete.

Trots att en hög ålder ökar risken för långtidsarbetslöshet, tar inte Arbetsförmedlingen hänsyn till det i myndighetens interna styrning. En orsak till det är att regeringens styrning mot särskilda grupper av arbetssökande i regleringsbreven till Arbetsförmedlingen har varit alltför omfattande. Äldre arbetssökande har heller inte omfattats av regeringens styrning. Det har minskat utrymmet för Arbetsförmedlingen att bedöma vilka arbetssökande som befinner sig längre från arbetsmarknaden, och som därmed ska prioriteras enligt myndighetens instruktion. Arbetsförmedlingen väger dessutom sällan in ålder i bedömningen av enskilda arbetssökandes stödbehov. Sammantaget ser Riksrevisionen en risk för att de äldre arbetssökande som befinner sig längre från arbetsmarknaden inte får det stöd som de behöver.

Riksrevisionen rekommenderar därför att regeringens styrning tydligare stödjer Arbetsförmedlingens uppgift att prioritera de arbetssökande som står längre frå arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen bör utforma sina prioriteringar utifrån en analys av de arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden, baserat på ett flertal faktorer, däribland ålder. Arbetsförmedlingen behöver även förstärka arbetet för att motverka åldersdiskriminering i arbetslivet.

Uppdaterad: 19 november 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?