Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Studiestöd

Studiestöd (utgiftsområde 15 i statens budget) omfattar utgifter för olika former av ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden, och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Studiestöd.