Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Studiestöd

Studiestöd (utgiftsområde 15 i statens budget) omfattar utgifter för olika former av ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden, och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet. Budgetram för 2018 är drygt 24 miljarder kronor. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgftsområden som är relaterade till Studiestöd.