Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
 • Detaljbild på Migrationsverkets fasad i Sundbyberg mot blå himmel och vita moln.

  Snabb omställning hos Migrationsverket ledde till ineffektivitet

  Migrationsverkets neddragningar har lett till omfattande effektivitetsproblem. Riksrevisionens granskning visar på brister i både planering och genomförande.

 • Riksrevisionen granskar statens pandemistöd till idrott och kultur

  Idrotten och kulturen påverkades kraftigt av de restriktioner som staten införde i samband med coronapandemin. Regeringen beslutade därför snabbt om ett antal branschspecifika ekonomiska stöd. Riksrevisionen granskar nu om dessa utformades och utbetalades på ett effektivt sätt.

 • Riksrevisor Helena Lindberg utfrågad i riksdagen

  Svag intern styrning och kontroll, otydliga ansvarsförhållanden och underlag av låg kvalitet är några av de brister som belystes i Riksrevisionens årliga rapport 2021. Nu har riksrevisor Helena Lindberg blivit utfrågad av riksdagen.

 • Bristande effektivitet i arbetet med att stärka arméstridskrafterna

  Arbetet med att stärka den svenska arméns operativa förmåga går långsammare än planerat. Brister finns inom planering, analys, styrning och genomförande. Missbedömning av utgångsläget och underfinansiering har försenat och försvårat arbetet, visar Riksrevisionens granskning.

Visa fler nyheter