Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
 • Vårdpersonal i arbete vid datorer.

  Otillräckliga insatser för informations­säkerhet inom vård och omsorg

  Vård- och omsorgsgivare hanterar stora mängder känsliga personuppgifter digitalt, till exempel i journaler. Staten ansvarar för att stödja deras informations­säkerhets­arbete och bedriver även tillsyn. Riksrevisionens granskning visar att statens arbete behöver bli mer effektivt.

 • Årlig revision klar – 17 myndigheter kritiseras för väsentliga fel

  Riksrevisionen är nu klar med granskningen av de statliga myndigheternas årsredovisningar för 2023. Totalt får 17 myndigheter kritik för väsentliga fel, vilket är fler än de senaste åren. Att myndigheter har överskridit sina ekonomiska ramar är ett av de vanligaste felen.

 • Otillräckliga åtgärder för barns rättigheter

  Sverige skrev under FN:s barnkonvention för mer än 30 år sedan, och 2020 gjordes den till svensk lag. Riksrevisionens granskning visar att staten inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att barnkonventionen ska få genomslag i praktiken.

 • Brister i arbetet med att utvärdera och rapportera biståndet

  Den uppföljning som görs av det svenska biståndet ger mycket information om verksamhetens resultat, men behöver fokusera mer på de långsiktiga effekterna. Dessutom brister regeringens rapportering av biståndets resultat till riksdagen.

Fler nyheter