Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
 • Två personer kramas, närbild.

  Stora utvecklingsbehov inom statens suicidförebyggande arbete

  Varje år begår mer än tusen personer självmord i Sverige. Riksrevisionens granskning visar att ansvariga statliga myndigheter behöver utveckla det suicidpreventiva arbetet på flera olika områden. Dessutom behöver ytterligare myndigheter involveras.

 • Brister i arbetet mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

  De poliser som ska utreda internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn behöver bättre it-stöd och mer utbildning. Dessutom saknas fungerande metodstöd för vissa brott, och det brottsförebyggande arbetet bör prioriteras högre, visar Riksrevisionens granskning.

 • Riksrevisionen stöttar ö-nationer i Stilla havsområdet

  Riksrevisionen har inlett ett utvecklingsprojekt för att stärka nationella revisionsmyndigheterna i ett stort antal ö-nationer i Stilla havsområdet. Arbetet sker i samarbete med den regionala organisationen Pacific Association of Supreme Audit Institutions (Pasai).

 • Riksrevisionen granskar statens insatser mot invasiva främmande arter

  Invasiva främmande växt- och djurarter är ett stort hot mot biologisk mångfald. Förutom att orsaka skador i naturen och på viktiga verksamheter kan de även sprida sjukdomar till människor och djur. Riksrevisionen granskar nu statens insatser mot invasiva främmande arter.

Visa fler nyheter