Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
 • Vägarbetsfordon.

  Stora och systematiska kostnadsökningar vid statliga infrastrukturinvesteringar

  Trafikverket underskattar systematiskt kostnaderna för ny infrastruktur. Men trots att kostnadsökningarna är mycket stora omprövar regeringen sällan sina investeringsbeslut, och varken regeringen eller Trafikverket informerar om hur mycket kostnaderna förändras, visar Riksrevisionens granskning.

 • Riksrevisionen granskar pris- och löneomräkningen

  Statliga myndigheters tilldelning av anslag påverkas av den så kallade pris- och löneomräkningen. Den innebär att myndigheterna ständigt måste effektivisera sin verksamhet för att få pengarna att räcka till. Riksrevisionen granskar nu om detta fungerar bra, eller om det finns negativa bieffekter som motverkar modellens syfte.

 • Riksrevisionen granskar kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser bakom genomförda reformer

  Det förekommer att reformer blir dyrare eller inte uppnår de effekter som avsågs när riksdagen tog ställning till regeringens förslag. Riksrevisionen granskar nu regeringens kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser inför nya reformer.

 • Fortsatt ineffektiva energideklarationer för småhus

  Systemet med energideklarationer skulle leda till energisnålare byggnader. Riksrevisionens granskning visar att det endast haft små effekter på köparnas val av småhus och ägarnas vilja att energieffektivisera. Bristande uppföljning gör det dock omöjligt att se om energiförbrukningen har påverkats.

Visa fler nyheter