Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
 • Två flyttkartonger står i ett modernt kontorslandskap.

  Riksrevisionen granskar regeringens lokalisering av myndigheter utanför Stockholm

  Riksdagen har under många år varit angelägen om att stärka den statliga närvaron i hela landet. Ett antal myndigheter har därför flyttats från Stockholm till andra orter. Även nya myndigheter har vid flera tillfällen placerats utanför huvudstaden. Riksrevisionen granskar nu om det arbetet har varit effektivt.

 • Bosättningslagen fungerar väl

  Bosättningslagen lever upp till riksdagens intentioner, visar Riksrevisionens granskning. Den bidrar till kortare väntetider, jämnare fördelat mottagande mellan kommuner och bättre etablering för nyanlända på arbetsmarknaden.

 • Riksrevisionen granskar miljömässig hållbarhet vid upphandlingar

  Svenska myndigheter gör varje år upphandlingar för flera hundra miljarder kronor. Enligt lagen bör myndigheterna ta hänsyn till miljön vid sina upphandlingar. Riksrevisionen granskar nu om de statliga myndigheterna arbetar effektivt för att offentliga upphandlingar ska vara miljömässigt hållbara.

 • Riksrevisionen granskar systemet med spårbyte från asyl- till arbetskraftsinvandring

  Möjligheten till spårbyte vid avslag på asylansökan infördes för att personer som redan har påbörjat sin etablering i Sverige genom arbete inte ska behöva lämna landet för att ansöka om arbetstillstånd. Riksrevisionen granskar nu om systemet fungerar som det var tänkt.

Visa fler nyheter