Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
 • Oljetanker på havet.

  Riksrevisionen granskar sjöfartens utsläpp i havet

  Havsmiljön har länge varit hårt belastad och utvecklingen bedöms gå åt fel håll. Sjöfartens utsläpp av övergödande och förorenande ämnen bidrar till miljöbelastningen. Riksrevisionen granskar nu statens insatser för att minska sjöfartens utsläpp av skadliga ämnen i havet.

 • Riksrevisionen granskar genomförandet av funktionshinderspolitiken

  Funktionshinderspolitiken ska bidra till ett mer jämlikt samhälle där människors olika förutsättningar inte är avgörande för delaktigheten i samhället. Riksrevisionen granskar nu om de nio sektorsansvariga myndigheternas arbete med att nå det funktionshinderspolitiska målet är effektivt.

 • Riksrevisionen granskar det civila försvaret

  Sverige har sedan några år tillbaka lagt stora resurser på att utveckla det militära försvaret. Det civila försvaret har dock inte prioriterats i samma utsträckning. Riksrevisionen genomför nu en granskning av arbete med beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder inom det civila försvaret.

Visa fler nyheter