Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
 • Riksbankshuset, fasad.

  Riksbankens köp av värdepapper: begränsad effekt till stora kostnader

  Riksrevisionen finner inte stöd för att Riksbankens omfattande köp av värdepapper har haft påtagliga effekter på inflationen. Riksbanken underskattade riskerna, och köpen kommer att leda till mycket stora förluster.

 • Brister i lärosätenas arbete med att hantera skyddsvärda forskningsdata

  Svenska universitet och högskolor bedriver inte ett effektivt informationssäkerhetsarbete för att hantera skyddsvärda forskningsdata, visar Riksrevisionens granskning. Ofta saknar lärosätena kunskap både om vad som är skyddsvärt och hur det ska skyddas.

 • Riksrevisionen granskar utbildningssystemet för tredjelandsstudenter

  Utländska studenter är en viktig del av verksamheten vid svenska lärosäten. Flera problem har dock uppmärksammats rörande antagning och rekrytering. Riksrevisionen genomför därför en granskning av systemet för antagning och organisering av utbildningen för studenter från länder utanför EU/EES.

Visa fler nyheter