Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
 • Rosenbad och riksdagshuset sett från vattnet.

  Ordning och reda i den statliga redovisningen

  Riksrevisionen är nu klar med granskningen av de statliga myndigheternas årsredovisningar för 2022. Totalt får 13 av 221 myndigheter kritik för allvarliga fel.

 • Särskilda händelser mot grova brott kan göra mer skada än nytta

  När Polismyndigheten under längre tid använder ledningsformen särskild händelse för att bekämpa grova brott gör det mer skada än nytta. Framför allt för att det ofta innebär resursförflyttningar som ger negativa konsekvenser i de lokalpolisområden som måste bistå med resurser.

 • Riksrevisionen granskar statens arbete med utvärdering av biståndet

  Sveriges biståndsbudget uppgår till 56 miljarder kronor, varav 47 miljarder avsätts till internationellt bistånd. För att pengarna ska göra så stor nytta som möjligt är det viktigt att de utvärderingar som tas fram håller hög kvalitet och används på ett effektivt sätt. Efter indikationer på brister när det bland annat gäller kvalitet och lärande genomför Riksrevisionen en granskning av statens arbete med att utvärdera biståndet.

Visa fler nyheter