Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens arbete med Agenda 2030

Riksrevisionen har inlett en granskning av regeringens styrning och arbete för att genomföra Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

Riksdagen har antagit ett övergripande mål för genomförandet av Agenda 2030: ”Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt”.

Arbetet med att nå agendans mål påverkar nästan alla politikområden, och kräver medverkan av en lång rad aktörer i samhället. För att Agenda 2030-arbetet ska bidra med ett mervärde till Sveriges hållbarhetsarbete, krävs att regeringen arbetar effektivt för att stärka samstämmigheten mellan olika politikområden. Riksrevisionen avser att granska regeringens styrning och arbete för att genomföra Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 25 april 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?