Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Liberias flagga, miniatyr.

Liberia

Riksrevisionen har ett samarbete med Liberias revisionsmyndighet, General Auditing Commission of Liberia (GAC). Den långsiktiga målsättningen är att GAC ska arbeta i enlighet med internationella revisionsstandarder.

Nuvarande samarbete inleddes 2018 och löper, efter en förlängning, till och med 2021. Det övergripande målet är att bistå GAC i ambitionen att bedriva revision i enlighet med internationella standarder. Samarbetet är begränsat i omfattning och fokuserar på att stärka GAC:s institutionella kapacitet och förmåga inom kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Under projektperioden har Riksrevisionen även stöttat ett projekt GAC har med EU som syftar till att stärka revisionen. Riksrevisionens experter har bidragit med en bredare kompetens i de planerade insatserna inom ramen för EU:s projekt. EU använder i sin tur experter från AFROSAI-E, den regionala samarbetsorganisationen för engelsktalande Afrika.

GAC:s oberoende är garanterat i en särskild revisionslag från 2014, här framgår även att riksrevisorn utses på sju år. GAC:s mandat omfattar finansiell revision, effektivitetsrevision och regelefterlevnadsrevision. Lagstiftningen ger även GAC möjlighet att självständigt rekrytera personal, vilket ökar oberoendet.

Uppdaterad: 23 februari 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?