Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Internationell samverkan

Internationell samverkan (utgiftsområde 5 i statens budget) omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till – och överenskommelser med – andra stater och internationella organisationer. Här ingår bland annat freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning samt samarbetet inom Norden och Östersjöregionen. Budgetram för 2018 är drygt 2 miljarder kronor.