Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete – förutsättningar för samverkan (RiR 2019:17)

Trots att frågan prioriteras av regeringen och Sida ges samverkan mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete inte tillräckliga förutsättningar att lyckas. Riksrevisionen konstaterar att möjligheterna till en effektiv användning av de svenska biståndsresurserna därmed begränsas.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Under de senaste åren har behovet av humanitärt bistånd ökat i världen. Det har bidragit till att samverkan mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete tillmäts allt större vikt. Samverkan kan bland annat bidra till resiliens, det vill säga människors och samhällens motståndskraft, återhämtnings- och anpassningsförmåga vid kriser och katastrofer.

Uppdelningen mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete fyller en viktig funktion, eftersom de humanitära principerna ska respekteras. Likväl är det viktigt att uppdelningen kan överbryggas när så är lämpligt, för att öka biståndets effektivitet. Denna gransknings övergripande syfte har varit att undersöka om regeringens styrning och Sidas interna arbete har möjliggjort samverkan mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete under åren 2015–2017.

Riksrevisionens samlade bedömning är att regeringen och Sida har tydliggjort att samverkan är en prioriterad fråga. Dock finns det vissa brister i de förutsättningar som regeringen gett Sida, samt i Sidas interna styrning, organisation och arbetsformer.

Regeringen rekommenderas att ta fram målformuleringar på strateginivå som är gemensamma för det humanitära biståndet och det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Sida rekommenderas bland annat att vidareutveckla arbetsformer som underlättar samverkan i analys, planering och målformulering, samt att säkerställa att de möjligheter som finns för att samfinansiera och samrapportera insatser kan användas i verksamheten när så är lämpligt.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?