Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regional utveckling

Regional utveckling (utgiftsområde 19 i statens budget) omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala utvecklingsinsatser, som projektverksamhet, olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Regional utveckling.

2023

Granskningsrapporter

2022

Granskningsrapporter

2021

Granskningsrapporter

2020

Granskningsrapporter

2019

Granskningsrapporter

2018

Granskningsrapporter

2017

Granskningsrapporter

2013

Granskningsrapporter

2011

Granskningsrapporter

2005

Granskningsrapporter

2004

Granskningsrapporter