Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 – utformning och genomförande (RiR 2018:26)

Landsbygdsprogrammet är till för att utveckla landsbygden, men utformningen har gjort det svårt att nå målen. Dessutom har ansvariga myndigheter inte fått tillräckliga förutsättningar att utföra sina uppdrag, och det har inte gjorts några uppföljningar eller utvärderingar som kan bidra till förbättringar under pågående programperiod eller i framtiden.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Det svenska landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Programmet är en del av EU:s jordbrukspolitik och ska bidra till förbättrad konkurrenskraft i jordbruket, hållbart nyttjande av naturresurser och till ökad sysselsättning på landsbygden. Totalt finns cirka 37 miljarder kronor för programperioden 2014–2020, varav cirka 60 procent utgörs av svensk medfinansiering. Riksrevisionen har granskat om landsbygdsprogrammet har utformats och genomförts på ett sätt som möjliggör att målen för programmet kan nås på ett effektivt sätt.

Granskningen visar att det finns flera faktorer som försvårar möjligheterna att nå programmets mål och i förlängningen uppnå de tänkta effekterna. Landsbygdsprogrammet förväntas bidra till mål på flera olika nivåer och dessutom är EU:s regelverk omfattande, detaljerat och svårt att tillämpa. Även den svenska regeringens beslut om ett brett program med ett stort antal åtgärder bidrar till komplexiteten. Riksrevisionens slutsats är att dessa faktorer försämrar förutsättningarna att nå målen på ett effektivt sätt.

För att inrikta landsbygdsprogrammet mot prioriterade områden rekommenderar Riksrevisionen att regeringen inför nästa programperiod tar fram ett underlag som innefattar en strategisk analys av vilka konsekvenser olika val i programutformningen kan få.

Uppdaterad: 05 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?