Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

En stimulerande arbetsplats

Riksrevisionen har i uppdrag att granska statens verksamhet och bedöma resultatet av statliga insatser. Vi kan se om skattepengarna använts effektivt och om myndigheter redovisat sin verksamhet rättvisande. Genom oss får politiker, myndigheter och allmänheten tillgång till oberoende information om hur staten fungerar – kunskap som bidrar till förbättringar i samhället.

Träffa tre av våra medarbetare och hör dem berätta om vad anställningen på Riksrevisionen inneburit för dem, både på ett personligt plan och i deras professionella utveckling.

Utvecklas med oss

I en kunskapsorganisation som Riksrevisionen är kompetensutveckling och kontinuerligt lärande grundförutsättningar för att vi ska klara vårt uppdrag. Som medarbetare hos oss för du en löpande dialog med din chef om vilken kompetensutveckling du behöver, utifrån dina och verksamhetens behov. Vi arbetar även gemensamt med kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte genom seminarier och kurser, både inom och utanför myndigheten.

En mix av självständigt arbete och teamarbete

Hos oss får du möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Mycket av vårt arbete sker i team- eller projektform. Inom ramen för team- och projektarbetet finns även stort utrymme för självständigt arbete och du förväntas att ta stort eget ansvar.

Möjlighet att arbeta internationellt

Riksrevisionen har ett brett internationellt kontaktnät och bedriver internationella utvecklingsprojekt inom ramen för Sveriges biståndspolitik. För medarbetare med intresse och erfarenhet finns det möjlighet att delta i internationella utvecklingssamarbeten parallellt med ordinarie arbete. Många medarbetare hos oss gör kortare utlandsuppdrag och stöttar våra samarbetsländer på distans. Vi har även ett antal medarbetare som arbetar under längre tid på plats i våra samarbetsländer.

Balans i livet

För oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska ges förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv.

Arbetstid

Vi tillämpar årsarbetstid vilket innebär att du har möjlighet att lägga upp din arbetstid flexibelt i den mån verksamheten tillåter. I samråd med din chef lägger du upp arbetet på ett sätt som passar både dig och verksamheten.

Friskvård

Trivsel och god hälsa är en viktig förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Som medarbetare har du tillgång till en friskvårdstimme i veckan på arbetstid, företagshälsovård och rabatterat friskvårdskort. Vi har också avtal med olika friskvårdsanläggningar som ger rabatt på träningskort.

Korta fakta

Vi är drygt 300 anställda som arbetar på Riksrevisionen. Vi har centralt belägna kontor i Stockholm, Uppsala och Jönköping. På vårt huvudkontor i Stockholm finns medarbetare som arbetar med hela vår verksamhet, medan medarbetarna på de övriga kontoren enbart arbetar inom den årliga revisionen.

Varje år publicerar vi drygt 30 granskningsrapporter inom effektivitetsrevisionen och lämnar ca 230 revisionsberättelser för de myndigheter vi granskar inom årlig revision. Vi har även ett omfattande utvecklingssamarbete med ett tiotal revisionsmyndigheter runt om i världen som vi stöttar inom flera områden förutom revision, till exempel i ledarskaps- och kommunikationsfrågor.

Uppdaterad: 06 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?