Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

En stimulerande arbetsplats

Riksrevisionen har i uppdrag att granska statens verksamhet och bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengarna använts effektivt och om myndigheter redovisat sin verksamhet rättvisande. Genom oss får politiker, myndigheter och allmänheten tillgång till oberoende information om hur staten fungerar – kunskap som bidrar till förbättringar i samhället.

Träffa tre av våra medarbetare och hör dem berätta om vad anställningen på Riksrevisionen inneburit för dem, både på ett personligt plan och i deras professionella utveckling.

Utvecklas med oss

I en kunskapsorganisation som Riksrevisionen är kompetensutveckling och kontinuerligt lärande grundförutsättningar för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.

Kompetensutveckling

Som medarbetare hos oss för du en löpande dialog med din chef om vilken kompetensutveckling du behöver, utifrån verksamhetens och dina behov. Vi arbetar även gemensamt med kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte genom seminarier och kurser, både inom och utanför myndigheten.

En mix av självständigt arbete och teamarbete

Hos oss får du möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Mycket av vårt arbete sker i team- eller projektform. Inom ramen för team- och projektarbetet finns även stort utrymme för självständigt arbete och du förväntas att ta stort eget ansvar.

Möjlighet att arbeta internationellt

I Riksrevisionens uppdrag ingår det att företräda Sverige i internationella sammanhang för att bidra till att stärka revisionens professionella utveckling och roll. Vi bedriver också internationellt utvecklingssamarbete i syfte att stärka kapacitet och förmåga att bedriva revision enligt internationella standarder och därmed bidra till demokratisk utveckling i samarbetsländerna. Som medarbetare hos oss finns det möjlighet att delta i den internationella verksamheten parallellt med ordinarie arbete. Medarbetare med intresse och erfarenhet kan exempelvis göra kortare utlandsuppdrag eller stötta våra samarbetsländer på distans.

Förmåner och villkor

Som statlig arbetsgivare erbjuder vi våra medarbetare förmåner som vi är stolta över. Här är några av de förmåner som du kan förvänta dig som anställd hos oss.

Arbetstid

Vi tillämpar årsarbetstid vilket innebär att du har möjlighet att lägga upp din arbetstid flexibelt i den mån verksamheten tillåter. I samråd med din chef lägger du upp arbetet på ett sätt som passar både dig och verksamheten.

Friskvård

Trivsel och god hälsa är en viktig förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Som medarbetare har du tillgång till en friskvårdstimme i veckan på arbetstid, företagshälsovård och du kan få friskvårdsbidrag upp till 3000 kr per kalenderår. Vi har också subventionerad massage och avtal med olika friskvårdsanläggningar som ger rabatt på träningskort.

Föräldraskap och arbetsliv

För oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska ges förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv, och att ditt jobb går att kombinera med föräldraskap. Som förälder hos oss får du ett föräldrapenningtillägg av Riksrevisionen vid föräldraledighet som innebär att du kan få 90 procent av din lön under 360 dagar. Du kan även förkorta din arbetstid fram till dess att barnet fyllt tolv år.

Semester

Hur många semesterdagar du har per år beror på din ålder. Till och med det år du fyller 29 år har du 28 semesterdagar. Sedan från och med året du fyller 30 år har du 31 semesterdagar och från och med året du fyllt 40 har du 35 semesterdagar.

Pension

Som medarbetare hos oss omfattas du av ett statligt pensionsavtal med tjänste-, efterlevnad- och sjukpension. Du kan även öka avsättningen till din tjänstepension genom att växla in semesterdagar alternativt att avsätta del av lön per månad.

Korta fakta

Vi är drygt 300 anställda som arbetar på Riksrevisionen. Vi har centralt belägna kontor i Stockholm, Uppsala och Jönköping. På vårt huvudkontor i Stockholm finns medarbetare som arbetar med hela vår verksamhet, medan medarbetarna på de övriga kontoren enbart arbetar inom den årliga revisionen.

Varje år publicerar vi drygt 30 granskningsrapporter inom effektivitetsrevisionen och lämnar ca 230 revisionsberättelser för de myndigheter vi granskar inom årlig revision. Vi har även ett omfattande utvecklingssamarbete med ett tiotal revisionsmyndigheter runt om i världen som vi stöttar inom flera områden förutom revision, till exempel i ledarskaps- och kommunikationsfrågor.

Uppdaterad: 19 september 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?