Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Utbildning och universitetsforskning

Utbildning och universitetsforskning (utgiftsområde 16 i statens budget) omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola, vuxenutbildning och annan yrkesutbildning samt högre utbildning och forskning, inklusive anslagen till samtliga universitet och högskolor. Ansvariga myndigheter vid sidan av universitet och högskolor är bland annat Skolverket, Statens skolinspektion och Universitetskanslersämbetet. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Utbildning och universitetsforskning.

2024

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2023

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2022

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2021

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2020

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2019

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2018

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2017

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2015

Revisionsrapporter

2014

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2013

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2012

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2011

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2010

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2009

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2008

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2007

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2005

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2004

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2003

Revisionsrapporter