Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statliga myndigheters FoU-verksamhet – styrning och processer för kvalitet, relevans och hushållning (RiR 2021:5)

Ett stort antal statliga myndigheter finansierar eller bedriver forskning och utveckling. Riksrevisionen konstaterar att det finns brister i regeringens och myndigheternas utvärdering, samordning, kvalitetssäkring, kontroll och uppföljning av verksamheten.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Många statliga myndigheter, vid sidan av universitet, högskolor och forskningsråd, finansierar och bedriver forskning och utveckling (FoU). Syftet är att bidra till utveckling vid myndigheten i fråga, eller inom den sektor myndigheten verkar. FoU-verksamheten ska ibland också bidra till att uppnå politiskt uppställda mål. Sammantaget uppgår FoU-verksamheten vid dessa 85 myndigheter till ungefär 7 miljarder kronor årligen.

Riksrevisionen visar i en granskning att FoU-verksamheten vid dessa myndigheter inte fungerar effektivt eftersom vissa förutsättningar för att säkerställa kvalitet och hushållning med statens resurser saknas. Till exempel utvärderar många myndigheter inte sin FoU-verksamhet regelbundet, vilket kan medföra att omprövningar av och förbättringar i verksamheten uteblir. Många myndigheter saknar också dokumenterade processer för hantering av jäv och endast ett fåtal har upprättat riskanalyser för FoU-verksamheten. Vid de myndigheter som utlyser FoU finns brister i den ekonomiska uppföljningen och kontrollen av forskningsbidrag.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att säkerställa att utvärderingar av FoU-verksamheten görs regelbundet. Vidare bör de berörda myndigheterna säkerställa och dokumentera saklighet och opartiskhet samt genomföra och komplettera riskanalyser för FoU-verksamheten. Slutligen bör myndigheter som utlyser FoU-medel se över och i relevanta delar förbättra ekonomiadministrativ kontroll och uppföljning av lämnade bidrag.

Uppdaterad: 03 december 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?