Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Skatter, avgifter och tullar

Skatter, avgifter och tullar (utgiftsområde 3 i statens budget) omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter. Här ingår även verksamheter som avser folkbokföring, id-kort, fastighetstaxering, brottsbekämpning inom tull- och skatteområdet, bouppteckningar, gränsskydd och verkställighet av enskildas betalningsanspråk. Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket är förvaltningsmyndigheter inom respektive område. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Skatter, avgifter och tullar.

2023

Granskningsrapporter

2022

Granskningsrapporter

2021

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2020

Granskningsrapporter

2019

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2018

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2017

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

2015

Granskningsrapporter

2014

Revisionsrapporter

2013

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2012

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2011

Revisionsrapporter

2010

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2009

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2008

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2007

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2005

Revisionsrapporter

2004

Granskningsrapporter

2003

Revisionsrapporter