Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon (RiR 2021:11)

Statens monopol på fordonsbesiktning avskaffades 2010. Riksrevisionens granskning visar att tillgänglighet och valfrihet har ökat sedan dess, men att också priser och klagomål har ökat. Samtidigt är Transportstyrelsens tillsyn i praktiken närmast obefintlig.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Besiktningsmarknaden för fordon omreglerades 2010. Det blev då tillåtet för privata företag att besikta fordon. Riksdagen förväntade sig att omregleringen skulle leda till fortsatt högt ställda krav på trafiksäkerhet och miljökontroll, pressade priser, mer valfrihet för konsumenter, bättre utvecklingsmöjligheter för besiktningstekniker och att den fria konkurrensen skulle gynna entreprenörskapet.

Granskningen visar att omregleringen till viss del att lett till de resultat som riksdagen förväntade sig. Konsumenterna har fått en ökad valfrihet och tillgänglighet genom att nya besiktningsföretag har etablerats och att det finns fler besiktningsstationer. Däremot har omregleringen inte lett till pressade priser och det har inte gynnat entreprenörskapet.

Besiktningsföretagen auktoriseras av Swedac och Transportstyrelsen utövar tillsyn över besiktningsmarknaden. Granskningen finner att Transportstyrelsen inte har bedrivit en tillräcklig tillsyn, samt att Swedac i större utsträckning behöver förutsättningar för att vandelspröva alla styrelseledamöter i besiktningsföretagen och få möjlighet att ta del av uppgifter från Transportstyrelsen.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge Swedac nödvändiga förutsättningar för vandelsprövning. Riksrevisionen rekommenderar Transport styrelsen att fullfölja sitt uppdrag att utöva tillsyn över besiktningsmarknaden och att tillsammans med Swedac klargöra vilka möjligheter det finns för Swedac att ta del av uppgifter från Transportstyrelsen.

Uppdaterad: 16 mars 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?