Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknad och arbetsliv (utgiftsområde 14 i statens budget) omfattar bland annat frågor om bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, kostnader för arbetsmarknadspolitiska program, lönebidrag, Samhall, nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar. I området ingår även frågor om arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Arbetsmarknad och arbetsliv.

2024

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2023

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2022

Granskningsrapporter

2021

Granskningsrapporter

2020

Granskningsrapporter

2019

Granskningsrapporter

2018

Granskningsrapporter

2017

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2015

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2014

Granskningsrapporter

2013

Granskningsrapporter

2012

Granskningsrapporter

2011

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2010

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2009

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2008

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2007

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2005

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2004

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2003

Revisionsrapporter