Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Effektiviteten i förmedlingsverksamheten – förmedlarnas attityder och arbetssätt har betydelse (RiR 2020:5)

De arbetsförmedlare som är mest inriktade mot jobbsökande åtgärder är också bäst på att få arbetssökande att hitta ett jobb, visar Riksrevisionens granskning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksdagens mål med arbetsmarknadspolitiken är att den ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen ska verka för målet genom bland annat förmedlingsarbete och insatser som syftar till att arbetssökande ska få jobb. Arbetsförmedlarna ska genomföra politiken och omsätta den till konkreta beslut. De har ett betydande mått av handlingsutrymme i det enskilda fallet. Riksrevisionen har granskat om det finns skillnader mellan arbetsförmedlares arbetssätt och resultat som innebär att det finns effektiviseringspotential i förmedlingsverksamheten.

Granskningen visar att förmedlare med en positiv attityd till arbetssätt som ska främja sökaktivitet är mer framgångsrika i att få sökande i arbete. Dessa förmedlare skickar också fler förslag på arbeten att söka till sökande.

Granskningen visar också att det finns stora skillnader i hur ofta förmedlare beviljar sökande utbildningsinsatser och insatser från externa aktörer. Skillnaderna kan inte förklaras av att förmedlare har sökande med olika bakgrund, som exempelvis utbildningsnivå, arbetslöshetshistorik eller härkomst. Vi finner också att förmedlare som har en positiv attityd till externa aktörer oftare beviljar sådana insatser, samtidigt som de inte uppnår bättre resultat.

Riksrevisionen rekommenderar därför Arbetsförmedlingen att främja ett mer sökaktivitetsinriktat arbetssätt och att säkerhetsställa en mer enhetlig och träffsäker tilldelning av kostsamma insatser.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?