Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av genomförandet av arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2025.

Bakgrund

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har en mycket svag ställning på arbetsmarknaden jämfört med befolkningen som helhet. År 2023 var sysselsättningsgraden 45 procent och arbetslösheten 19 procent. Det kan jämföras med en sysselsättningsgrad om 81 procent och en arbetslöshet på 8 procent för befolkningen som helhet.

Arbetsförmedlingen är en viktig aktör för att förbättra arbetsmarknadssituationen för funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga. Det finns dock flera indikationer på att myndighetens arbete inte är tillräckligt effektivt.

Bland annat tar det lång tid för Arbetsförmedlingen att identifiera arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Myndighetens handläggning har också kritiserats för att vara passiv och bristfällig. Ytterligare en indikation på att myndighetens arbete inte är tillräckligt effektivt är att de befintliga insatserna för målgruppen, såsom lönebidrag och skyddat arbete, inte nyttjas fullt ut.

Syfte

Granskningen ska svara på om Arbetsförmedlingen arbetar effektivt för att stödja personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Även regeringens styrning på området omfattas av granskningen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 10 juni 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?