Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen (Rir 2004:3)

Riksrevisionen har granskat hur ett urval arbetsförmedlingar hanterar arbetslöshetsförsäkringen. Rapporten visar att det finns brister i arbetsförmedlingarnas kontroll och att det finns stora variationer i regeltillämpningen. De arbetsförmedlingar som är mer aktiva i sin kontroll lyckas placera fler personer i arbete.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som administreras av arbetslöshetskassorna. Arbetsförmedlingen ska pröva arbetsviljan hos den sökande och förse kassorna med underlag för beslut.

Riksrevisionen har granskat hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen vid ett antal arbetsförmedlingskontor. Granskningen visar att ju bättre arbetsförmedlingarna kontrollerar att försäkringsreglerna följs, desto fler lyckas de också placera i arbete. Det finns dock brister i förmedlingskontorens kontrollfunktioner. Ett exempel är att alltför få platsanvisningar till lämpligt arbete försvårar förmedlingens möjligheter att kontrollera om den arbetslöse står till arbetsmarknadens förfogande.

Arbetsförmedlingen tillgriper ogärna sanktioner för arbetssökande som inte uppfyller försäkringsvillkoren. Konsekvenserna blir dels att arbetsmarknaden fungerar sämre, dels att icke ersättningsberättigade ändå får arbetslöshetsersättning. Det innebär att legitimiteten i försäkringssystemet riskerar att påverkas negativt.

Variationerna är också stora såväl mellan som inom arbetsförmedlingskontoren vad gäller att ifrågasätta den arbetslöses rätt till ersättning. Det tyder på att kravet på en rättvis och enhetlig tillämpning av reglerna inte är uppfyllt.

Enligt Riksrevisionen kan förändringar i målstyrningen och regelverket kring anvisningar och sanktioner förbättra effektiviteten.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?