Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning (RiR 2016:21)

År 2015 deltog cirka 78 000 personer i Arbetsförmedlingens insats "Förberedande och orienterande utbildning". Kostnaden för köp av insatsen var knappt 2 miljarder kronor. Kunskapen om hur insatsen fungerar har dock brister och Arbetsförmedlingens dokumentation och uppföljning av den bör förbättras.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Förberedande och orienterande utbildning är en insats för personer som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Den ska vara individuellt anpassad och av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär. Målgruppen är personer som behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, arbete eller studier. Insatsen handlas upp av Arbetsförmedlingen och utförs av externa leverantörer. Under 2015 deltog knappt 78 000 personer och kostnaden uppgick till drygt 1,9 miljarder. Användandet av insatsen har ökat sedan 2008. Insatsen har varit vanlig för nyanlända i Etableringsuppdraget och förväntas därför öka ytterligare.

Riksrevisionen har granskat hur Arbetsförmedlingen styr, använder och följer upp Förberedande och orienterande utbildning.

Granskningen visar bland annat att de arbetssökande deltar i fler förberedande och orienterande utbildningar och att de deltar under en längre tid. Vidare visar granskningen att det finns utrymme för en flexibel användning och att lokala budgetrestriktioner i liten utsträckning upplevs som en begränsning av arbetsförmedlarna.

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen att bland annat i högre grad följa upp och analysera insatsens resultat och effekter. Förbättrad dokumentation av insatsen ökar möjligheterna för analyser av insatsens resultat. Det är positivt att Arbetsförmedlingen utvecklar resultatmått, dessa bör kunna komma till nytta i analyser på olika nivåer inom myndigheten.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?