Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetsmiljöverkets tillsyn (RiR 2004:14)

Arbetsmiljöverkets anslag har höjts med 40 % perioden 2000 – 2003. Samtidigt visar en granskning från Riksrevisionen att regeringens uppföljning av Arbetsmiljöverkets tillsyn har varit svag.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Arbetsmiljölagstiftningen anger tydligt arbetsgivarens ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall samt i övrigt söka uppnå en god arbetsmiljö. Det är straffbart att bryta mot arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.

Arbetsmiljöverket kontrollerar att lagstiftningen efterlevs genom att informera, utfärda föreskrifter och inspektera arbetsställen. Mellan åren 2000 och 2003 har verkets anslag höjts med totalt 160 miljoner kronor, eller 40 %.

Riksrevisionens granskning inriktas på Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet. Granskningen visar att verkets uppföljning av sin tillsyn inte ger någon tydlig bild av vad som har uppnåtts. Riksrevisionen är kritisk till verkets verksamhetsstatistik. Det är oklart om tillsynen riktas mot de arbetsplatser där riskerna för ohälsa och olycksfall är som störst.

Arbetsmiljöverket redovisar att man når knappt 10 % av alla arbetsställen genom inspektion. Riksrevisionens granskning visar att verket år 2002 genomförde inspektionsbesök vid endast 4 % av alla arbetsställen. Riksrevisionens granskning visar också att regeringens styrning har betydande brister bland annat när det gäller mål och uppföljning av tillsynen.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?