Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Skyddat arbete hos Samhall – Mer rehabilitering för pengarna (RiR 2008:28)

Med bättre styrning från regeringens sida kan fler funktionshindrade med skyddat arbetet lämna Samhall AB för arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om det arbetsmarknadspolitiska stödet skyddat arbete hos Samhall är effektivt och hanteras enligt regelverket. Syftet med stödet är att ge funktionshindrade med omfattande funktionshinder en möjlighet att komma ut i arbetslivet och få avlönade arbeten.

Granskningen visar att Samhall har levt upp till de mål som regeringen satt och att Arbetsförmedlingen hanterar stödet enligt regelverket. Det finns dock ett utrymme för att öka effektiviteten i genomförandet av stödet, som regeringen borde utnyttja bättre. Av granskningen framgår också att regeringen inte har vidtagit åtgärder för att anpassa Samhalls verksamhet till de olika behov och förutsättningar som funktionshindrade i målgruppen har.

Granskningen visar också att det finns en potential att öka antalet övergångar från skyddad anställning till arbete utanför Samhall. Regeringen har dock inte kontinuerligt omprövat övergångsmålet och har därför inte kunnat utnyttja denna potential. Vidare visar granskningen att beslutsunderlagen för Samhalls anslag är bristfälliga och att finansieringsmodellen för Samhall inte styr på ett ändamålsenligt sätt.

Uppdaterad: 28 juni 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?