Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Myndigheternas distansarbete

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av myndigheternas distansarbete. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2024.

Bakgrund

Spridningen av covid-19 innebar en snabb omställning till att arbeta hemifrån. Övergången var särskilt omfattande i den statliga sektorn där 40–60 procent av de anställda periodvis arbetade hemifrån minst hälften av arbetsdagarna. Det var betydligt fler än i andra sektorer.

Under våren 2022 inleddes en stegvis återgång till kontoren, men distansarbete tillämpas i större utsträckning även efter pandemin. I mitten av 2023 arbetade cirka 60 procent av de statligt anställda hemma åtminstone någon dag i veckan, enligt Statistiska centralbyrån.

Flera myndigheter uppskattar att omställningen har många goda sidor, men den har även lett till ett antal utmaningar som myndigheterna måste hantera för att upprätthålla en effektiv verksamhet och en god arbetsmiljö.

Det handlar till exempel om att en del chefer upplever att det är svårare att leda på distans och att de har fått försämrad insyn i sina medarbetares prestationer och hälsa. Myndigheterna lyfter också att kommunikation, sociala relationer mellan medarbetare och kunskapsöverföring kan påverkas negativt.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens hantering av det ökade inslaget av distansarbete bidrar till att myndigheternas verksamhet bedrivs effektivt.

SÅ GENOMFÖRS RIKSREVISIONENS GRANSKNINGAR

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 04 april 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?