Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens redovisning av arbetsmarknadspolitikens förväntade effekter (RiR 2008:4)

En granskning visar att regeringens bedömningar om förväntade effekter av arbetsmarknadspolitiken vare sig redovisas eller går att spåra. Det får negativa konsekvenser för insynen i finanspolitiken och möjligheten att utkräva ansvar.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om antaganden om arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet redovisats av regeringen i de ekonomiska propositionerna för åren 2007 och 2008.

Granskningen visar att regeringens redovisning av sådana antaganden är ytterst knapphändig. Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att i de ekonomiska propositionerna redovisa vilka antaganden som ligger till grund för regeringens bedömning av arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet.

Arbetsmarknadspolitikens effekter är svåra att kvantifiera. Det är därför viktigt att regeringen redovisar vilka antaganden som ligger till grund för bedömningen av arbetsmarknadspolitikens effekter. Prognoser över sysselsättning och arbetslöshet är dessutom en väsentlig del av regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen.

Uppdaterad: 28 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?