Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Jobb- och utvecklingsgarantin (RiR 2009:22)

Riksrevisionen har undersökt om jobb- och utvecklingsgarantin har förutsättningar att uppfylla sitt syfte, hur regeringen har styrt och Arbetsförmedlingen hanterat programmet, samt om upphandlade förmedlingstjänster genom så kallade kompletterande aktörer bidragit till garantins effektivitet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Jobb- och utvecklingsgarantin infördes 2007 och utgör idag det största arbetsmarknadspolitiska programmet. Riksrevisionen har granskat garantin med fokus på dess utformning och styrning samt Arbetsförmedlingens och regeringens uppföljning och utvärdering av garantin.

Granskningen visar att det finns brister i regeringens styrning och i Arbetsförmedlingens hantering och uppföljning av garantin. Utvärderingar av garantin prioriteras inte av regeringen. Garantin är inte heller anpassad för stora deltagarvolymer. Upphandlade förmedlingstjänster genom s.k. kompletterande aktörer har inte bidragit till garantins effektivitet.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att förbättra styrningen av garantin. Vidare bör Arbetsförmedlingen förbättra sin uppföljning av garantin för att bättre kunna prioritera inom förmedlingsverksamheten och erbjuda insatser inom garantin för deltagare utifrån deras behov. Kompletterande aktörers incitament att utföra sina tjänster med hög kvalitet bör förbättras.

Sammanfattning på engelska

The Job and Development Guarantee programme

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?