Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bostadsbidraget – ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv (RiR 2017:9)

Bostadsbidraget är en fördelningspolitiskt träffsäker förmån som når hushåll med låga inkomster. Men stödets relativa storlek, och antalet hushåll som får tillgång till det minskar, vilket ökar risken för en övervältring på ekonomiskt bistånd.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Bostadsbidraget är en behovsprövad förmån som kan sökas av hushåll med barn och hushåll utan barn där mottagarna är mellan 18 och 28 år. Bidraget är vanligt bland ensamstående med barn, vilket är en grupp som har halkat efter i inkomstutvecklingen. Bostadsbidraget kan ge upphov till så kallade marginaleffekter och kan påverka incitamenten till arbete.

Riksrevisionens granskning visar att de höjningar och förändringar av bostadsbidraget som genomförts under de senaste 20 åren inte följer löne- och prisutvecklingen. Det har fått till följd att bidraget har koncentrerats till hushåll med låga inkomster och låg relativ ekonomisk standard. Särskilt utsatta är sammanboende hushåll med bostadsbidrag.

Granskningen visar också att bostadsbidraget omfördelar inkomster i lägre grad än tidigare. De hushåll som tar emot bostadsbidrag har ofta inkomster som ligger så långt under gränsen för låg relativ ekonomisk standard att bidraget inte är tillräckligt för att lyfta dem över gränsen. Samtidigt möter de hushåll som tar emot bostadsbidrag numera lägre genomsnittliga marginaleffekter än tidigare, vilket har förbättrat incitamenten till arbete. Analysen visar dock att bostadsbidraget kan påverka unga hushåll utan barns arbetsutbud negativt.

Riksrevisionens rekommendationer till regeringen är att vid fastställandet av bostadsbidraget ta större hänsyn till ekonomisk utsatthet, att se över hur effektivt bostadsbidraget är för att nå sammanboende hushåll och slutligen att se över om bostadsbidraget för unga är effektivt utformat.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?