Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning – vilka hänsyn tas till arbetsmarknadens behov? (RiR 2015:22)

Arbetsförmedlingen kan förbättra arbetet med att anpassa sitt utbildningsutbud så att det bättre svarar mot vad som behövs runt om i landet. Genom att utveckla behovsanalysen på lokal nivå och genomföra mindre omfattande regionala upphandlingar kan arbetsmarknadsutbildningarna anpassas bättre till behoven.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Arbetsmarknadsutbildning är en yrkesinriktad utbildning för inskrivna på Arbets­förmedlingen. Den syftar till att öka arbetssökandes möjlighet till arbete och samtidigt motverka bristsituationer på arbetsmarknaden. Riksrevisionen har granskat om arbets­marknadsutbildningen regionalt och lokalt används för att underlätta matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare genom att möta arbetsmarknadens behov.

Granskningen visar att det finns utrymme för bättre överensstämmelse mellan upp­ handlad arbetsmarknadsutbildning inom olika branscher och efterfrågan på arbetskraft. Arbetsförmedlingen behöver utveckla sitt arbetssätt för att identifiera vilka behov som finns lokalt och involvera förmedlingskontoren mer i processen.

Upphandlingar och behovsanalys hanteras på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Pro­cessen kan ta uppemot ett år och avtal med utbildningsanordnare löper i flertalet fall under fyra år. Det finns risk för att Arbetsförmedlingen inte möter arbetsgivarnas rekry­teringsbehov på ett tillräckligt sätt. Det kan till exempel handla om att anpassning inte kan ske tillräckligt snabbt och flexibelt.

Det finns även en möjlighet till förbättring när det gäller hur Arbetsförmedlingen anvisar till arbetsmarknadsutbildning och vilka förutsättningar arbetsförmedlarna har att basera besluten på en bedömning av arbetsmarknaden.

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?