Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Syfte och genomförande

Arbetsmarknadsutbildning är en yrkesinriktad utbildning som inskrivna på Arbetsförmedlingen kan ta del av. Den syftar till att rusta en arbetssökande för ett arbete och samtidigt motverka bristsituationer på arbetsmarknaden.

Syftet med granskningen är att undersöka om arbetsmarknadsutbildningen regionalt och lokalt används för att underlätta matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare genom att möta arbetsmarknadens behov.

Granskningen utgår från två revisionsfrågor:

  • Har regeringen gett Arbetsförmedlingen förutsättningar för att kunna anpassa arbetsmarknadsutbildningen efter den regionala och lokala efterfrågan?
  • Anpassar Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsutbildningen efter den regionala och lokala efterfrågan för att uppnå en effektiv matchning?

Utgångspunkten för att undersöka om regeringens styrning har gett förutsättningar för en regional och lokal anpassning har varit en genomgång av bland annat propositioner och offentliga utredningar samt Arbetsförmedlingens instruktion och regleringsbrev. Riksrevi­sionen har även intervjuat tjänstemän på Arbetsmarknadsdepartementet.

Granskningen som gäller Arbetsförmedlingens verksamhet består av två delar. Den första handlar om hur myndigheten arbetar med upphandling av arbetsmarknadsutbildning. Här har Riksrevisionen granskat hur Arbetsförmedlingen identifierar behoven på lokal nivå samt om arbetssättet vid upphandlingar möjliggör snabba och flexibla lösningar för att möta arbetsmarknadens behov. Riksrevisionen har tagit del av dokumentation angående styrning, organisation och arbetssätt samt samlat in svar från Arbetsförmedlingens elva marknadsområden om hur de hanterar frågor om arbetsmarknadsutbildning. Vidare har Riksrevisionen genomfört intervjuer med anställda på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Granskningen berör även hur upphandling av arbetsmarknadsutbildning i praktiken möter arbetsmarknadens behov. Riksrevisionen har jämfört utbudet av arbetsmarknadsutbildningar med behovet av arbetskraft enligt Arbetsförmedlingens prognoser för att bedöma om arbetsmarknadsutbildning upphandlas i de delar av landet där den typen av kompetens efterfrågas.

Den andra delen av granskningen av Arbetsförmedlingen berör vilka förutsättningar arbetsförmedlare har att anvisa till arbetsmarknadsutbildning utifrån arbetsmarknadens behov. Riksrevisionen har intervjuat chefer, verksamhetssamordnare och arbetsförmedlare på fem förmedlingskontor. Riksrevisionen har även intervjuat anställda hos sex utbildningsanordnare. För att undersöka kvantitativt hur arbetsmarknadsutbildningarna används i förhållande till var det finns lediga arbeten att söka har Riksrevisionen jämfört antalet anvisningar till respektive arbetsmarknadsutbildning med antalet platsannonser inom samma bransch.

Uppdaterad: 21 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?