Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för arbetssökande (RiR 2020:13)

Det ratingsystem som Arbetsförmedlingen har infört i sin tjänst Stöd och matchning styr arbetssökande till leverantörer med relativt goda resultat. Riksrevisionen rekommenderar dock Arbetsförmedlingen att fortsatt göra förbättringar vid upphandlingar enligt lagen om valfrihetssystem.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Stöd och matchning (STOM) är en matchningstjänst som Arbetsförmedlingen kan erbjuda till arbetssökande som bedöms ha behov av extra stöd för att komma ur arbetslösheten. Det är den största tjänsten som Arbetsförmedlingen tillhandahåller genom lagen om valfrihetssystem, som innebär att de arbetssökande själva väljer leverantör av tjänsten. 2019 deltog cirka 56 000 personer.

Riksrevisionen har granskat om STOM ger deltagarna förutsättningar att så snabbt som möjligt hitta ett arbete eller påbörja studier. Den övergripande slutsatsen är att Arbetsförmedlingen i flera delar har utformat valfrihetssystemet för STOM så att det ger goda förutsättningar för att deltagarna så snabbt som möjligt ska få ett arbete eller påbörja studier. Arbetsförmedlingen bör dock förbättra centrala aspekter av tjänsten. Granskningen visar bland annat att den rating av leverantörer som Arbetsförmedlingen infört bidrar till att styra deltagarnas val mot leverantörer med relativt goda resultat. Samtidigt bedömer Riksrevisionen att informationen om leverantörerna kan vara svår att tillgodogöra sig för vissa grupper av arbetssökande och att Arbetsförmedlingen inte följer upp leverantörerna på ett sätt som säkerställer en tjänst av hög kvalitet.

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen att underlätta ytterligare för deltagarna att göra välinformerade val av leverantör, utvärdera och utreda möjligheten att utveckla ratingsystemet samt förbättra och utveckla leverantörsuppföljningen. Arbetsförmedlingen bör också säkerställa att det finns förutsättningar för ett systematiskt arbete med att följa upp och utveckla STOM.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?