Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Stöd till start av näringsverksamhet (RiR 2008:24)

Stöd till start av näringsverksamhet är i stort ett framgångsrikt arbetsmarknadspolitiskt program. Samtidigt saknar regeringen och Arbetsförmedlingen tillräcklig kunskap för att effektivt kunna prioritera bland de arbetsmarknadspolitiska programmen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om stöd till start av näringsverksamhet är ett effektivt arbetsmarknadspolitiskt program. Arbetsförmedlingens uppföljning och utvärdering av stödet har också granskats. Granskningen visar att stödet är ett framgångsrikt program, trots att det även har negativa effekter. Stödet leder till att personer sysselsätts i högre grad än om de varit öppet arbetslösa eller deltagit i övriga program vid Arbetsförmedlingen. Samtidigt ges stödet i viss utsträckning till personer som ändå hade startat företag. Stödet har troligen även konkurrenssnedvridande effekter.

Riksrevisionen rekommenderar att stöd till start av näringsverksamhet prioriteras bland de arbetsmarknadspolitiska programmen. Vidare bör Arbetsförmedlingen förbättra sin uppföljning och utvärdering av stödet för att kunna öka dess positiva effekter och minska dess negativa effekter. Stöd till start av näringsverksamhet är ett arbetsmarknadspolitiskt program som hanteras av Arbetsförmedlingen. Mottagare av stödet är arbetslösa, eller personer som riskerar att bli det, som vill starta företag.

Sammanfattning på engelska

Start-up grants: A successful programme

Uppdaterad: 28 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?