Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetslöshetsförsäkringen – kontroll och effektivitet (RiR 2005:3)

Riksrevisionen har granskat arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsförsäkringen. Granskningen visar att Arbetsförmedlingen uppskattningsvis rapporterat 20 procent av regelbrotten till a-kassorna samt att få anvisningar till lediga platser resulterat i anställning. Arbetsförmedlingens begränsade kontroll och bristande arbetsrutiner vid a-kassorna har resulterat i varierande sanktionsgrad och för få sanktioner. Sammantaget blir kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen högre än nödvändigt

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsförsäkringen.

År 2003 uppbar ca 575 000 arbetslösa arbetslöshetsersättningen någon gång under året. Drygt 28 miljarder kronor betalades ut. Granskningen visar att kravet på en enhetlig och rättssäker tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen inte är uppfyllt. Arbetsförmedlingen rapporterar ca 20 procent av regelbrotten till arbetslöshetskassorna. Granskningen visar också på allt lägre träffsäkerhet i arbetsförmedlingens anvisningar till lediga platser (endast 2,8 procent ledde till anställning) och att endast hälften av alla platsanvisningar följs upp. Bristerna i arbetslöshetskassorna handlar om varierande handläggnings- och utredningsrutiner. Det bidrar till varierande sanktionsgrad, längre utredningstider samt färre sanktioner. Sammantaget blir kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen högre än nödvändigt.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?