Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Är sjukskrivning bra för hälsan? (RiR 2016:31)

Att bli nekad sjukskrivning ökade återgången i arbete och minskade sannolikheten att lämna arbetslivet, och det utan att hälsan, mätt som vård- och läkemedelskonsumtion, påverkades. Det visar Riksrevisionens granskning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Sjukfrånvaron i Sverige har ökat sex år i rad och kostnaderna för sjukpenningen har fördubblats sedan 2010. Samtidigt är kunskapen om sjukfrånvarons effekter mycket begränsad.

Sjukförsäkringens syfte är att kompensera för inkomstbortfall vid arbetsoförmåga som orsakats av sjukdom och ge individen en möjlighet att tillfriskna i lugn och ro.

Riksrevisionen har granskat vilka effekter ett nekande av fortsatt sjukskrivning har för individens hälsa, sysselsättning och sjukfrånvaro. I granskningen ingår drygt 5 000 sjukskrivna där vissa har beviljats en fortsättning, och andra inte. De jämförda grupperna är helt likvärdiga.

Granskningen visar att ett nekande av sjukpenning ger positiva effekter i form av ökade chanser att återgå i arbete, och en minskad risk att lämna arbetsmarknaden med sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) inom tre år. Inget stöd ges i rapporten för att nekad sjukskrivning skulle påverka hälsan.

Resultaten innebär att en strikt bedömning av rätten till sjukpenning inte bara minskar utgifterna i sjukförsäkringen, det leder också till ett mer jämställt uttag från sjukförsäkringen. Anledningen är att kvinnor är sjukskrivna mer än män och att de minskar sin sjukfrånvaro mer än män efter att ha blivit nekade sjukpenning. En strikt bedömning bidrar även till att minska den ekonomiska ojämlikheten då sjukförsäkringen används oftare av personer med lägre inkomster, och för att ett nekande av sjukpenning ökar individens inkomster.

Sammanfattning på engelska

Is sick leave good for your health?

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?