Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Aktivitetsgarantin – Regeringens och AMS uppföljning och utvärdering (RiR 2005:17)

En granskning av regeringens och AMS uppföljning och utvärdering av aktivitetsgarantin har avslutats. Granskningen visar att AMS inte genomför någon samlad uppföljning utifrån aktivitetsgarantins syften och kostnader.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat regeringens och Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) uppföljning och utvärdering av aktivitetsgarantin. Aktivitetsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt paraplyprogram utan bortre tidsgräns. Insatserna i aktivitetsgarantin består av arbetsförmedlingens övriga program och ökad handledning. Deltagarna får aktivitetsstöd motsvarande arbetslöshetsersättningen. Granskningen visar att AMS uppföljning och utvärdering har varit bristfällig. Detta gäller bland annat uppföljning av:

  • om kontakterna med Arbetsförmedlingen har ökat och om deltagarna söker fler arbeten
  • om aktiviteterna inom aktivitetsgarantin är stabila och uthålliga
  • utflödet från aktivitetsgarantin i vilken utsträckning deltagarna återkommer som arbetslösa efter deltagande i aktivitetsgarantin
  • kostnaderna för aktivitetsgarantin.

Granskningen visar också att regeringen, trots tecken på bristande måluppfyllelse i aktivitetsgarantin, inte ökat kraven på AMS uppföljning och utvärdering. Riksrevisionen konstaterar även att regeringens rapportering till riksdagen uppvisar brister.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?