Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Vägen till arbete efter nekad sjukpenning (RiR 2020:12)

Antalet personer som nekas sjukpenning har ökat på senare år. De flesta återgår till sitt tidigare arbete, men ofta bara på deltid och många är åter sjukskrivna efter 9–15 månader. Riksrevisionen efterlyser nu åtgärder för att underlätta återgång i arbete.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Mot bakgrund av ett ökat antal avslag på sjukpenning och sjukförsäkringens krav på omställning, har Riksrevisionen granskat om processen för återgång i arbete fungerar vid nekad sjukpenning.

Riksrevisionen visar att knappt hälften av dem som nekas sjukpenning i pågå­ende sjukfall är åter i ordinarie arbete och omfattning inom ett år efter avslaget. Många som nekas sjukpenning fortsätter att arbeta i samma utsträckning som vid tiden för avslagsbeslutet och många återvänder till en ny sjukskrivnings­period inom ett år.

Försäkringskassan informerar inte de försäkrade om kommande avslag på sjuk­pennings ansökningar i tillräckligt god tid för att minimera omotiverade utgifter.

Alla som nekas sjukpenning erbjuds inte ett omställningsmöte med Arbets­förmedlingen. Ännu färre tackar ja till mötet. Knappt en tredjedel av dem som skriver in sig på Arbetsförmedlingen efter att ha nekats sjukpenning har haft ett omställningsmöte. Granskningen visar samtidigt att mötets värde är oklart. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bör se över mötesformen i sam­band med nekad sjukpenning.

Granskningen visar också att stora statliga arbetsgivare inte efterlever lagkravet att upprätta plan för återgång i arbete. I genomsnitt saknas dokumenterad in­formation i vart tredje sjukskrivningsärende. Slutligen visar granskningen att Försäkringskassan saknar information om arbetsgivares insatser i vart fjärde ärende. Riksrevisionen bedömer att Försäkringskassan kan begära in fler upp­rättade planer, som ett led i att förbättra myndighetens informationsunderlag.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?